SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglądy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX

Kalibracja detektorów GazexOferujemy kalibrację czujników marki Gazex każdego typu. Posiadamy własne laboratorium wzorcuj±ce i odpowiednie procedury. W naszej ofercie jest zarówno kalibracja czujników dostarczonych do naszego serwisu jak i kalibracja detektorów w terenie.

kalibracja - (wzorcowanie) zespół czynno¶ci porównuj±cych wskazania detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Należy pamiętać, że regulacja odpowiedzi detektora to już adjustacja. Uwaga definicja uproszczona. Pełn± definicję można znaleĽć w Słowniku Terminów Metrologicznych wydanym przez Główny Urz±d Miar lub normie PKN-ISO/IEC Guide 99.

Kiedy należy wykonać kalibrację detektora?
Kalibrację wykonuje się w momencie gdy detektor utraci swoje parametry pomiarowe. Kiedy to się stanie? I tu jest problem ponieważ to zależy od wielu czynników (w tym czynników zewnętrznych na obiekcie). Dlatego systemy wymagaj± odpowiednich przegl±dów technicznych, podczas których mozna okre¶lić czy czujnik gazów już nie wymaga kalibracji (wzorcowania). Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa producenci narzucaj± odpowiednie czasokresy kalibracji jednak należy pamiętać, że dotycz± one tylko urz±dzeń pracuj±cych w czystym powietrzu.

UWAGA
Sama kalibracja detektora (sensora) nie jest różwnoważna z przegl±dem technicznym systemu detekcji gazu. Należy pamiętać, że system składa się z wielu urz±dzeń, poł±czeń kablowych, zaworów itp. i dopiero pełen przegl±d techniczny przez wykwalifikowan± osobę z uprawnieniami jest ważny w ¶wietle wymogów regulacji prawnych i ubezpieczenia.

OSTRZEŻENIE
Przestrzegamy przed próbami samodzielnej ingerencji lub powierzania kalibracji serwisom nieautoryzowanym. Nieodpowiednie czynno¶ci prowadz± do uszkodzeń i nieprawidłowych wskazań co stanowi bezpo¶rednie zagrożenie dla ludzi i obiektu. Uszkodzenia s± często niewidoczne bez specjalistycznego sprzętu. Jednocze¶nie odpowiedzialno¶ć za działania takiego "serwisu" ponosi zlecaj±cy.
Więcej przeczytacie Państwo tutaj:
OSTRZEŻENIE

Czasokresy kalibracji sensorów marki Gazex:

Ceny standardowych kalibracji sensorów marki Gazex dostarczonych do serwisu:
Uwaga podane poniżej ceny s± orientacyjne i nie stanowi± oferty handlowej. W celu weryfikacji aktualno¶ci cen prosimy o kontakt.

Powyższe ceny dotycz± jedynie modułów sensorów (MS) dostarczonych do siedziby serwisu P.T.SIGNAL za po¶rednictwem kuriera lub osobi¶cie. W przypadku dostarczenia całego detektora (DEX, DG, WG lub innego) koszt kalibracji obowi±zuje wg cennika standardowego. W przypadku urz±dzeń zanieczyszczonych naliczana jest dodatkowa opłata 20zł netto/szt. W przypadku braku możliwo¶ci kalibracji (kalibracji z wynikiem negatywnym) lub naprawy urz±dzenia naliczana jest opłata za przyjęcie urz±dzenia do serwisu i diagnostykę. Cena przyjęcia do serwisu i diagnostyki urzadzenia 50zł netto. Ceny nie dotycz± serwisu wyjazdowego (w miejscu instalacji).

© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.