SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglądy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX


Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi "serwisami" m.in. z branży ochrony przeciwpożarowej podejmuj±cymi się przegl±dów lub kalibracji często nawet bez wymaganych uprawnień podaj±cymi się za autoryzowane punkty serwisowe.

Dodatkowo podobnie jak w innych branżach także tutaj funkcjonuj± autoryzacje producenta czyli dokumenty potwierdzaj±ce wiedzę, umiejętno¶ci oraz wyposażenie niezbędne do wykonywania serwisu produktów danej marki i utrzymania warunków gwarancji producenta. Jako Autoryzowany Serwis GAZEX posiadamy wszystko co konieczne do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urz±dzeń tej marki.
Jedynie naprawy wykonywane przez GAZEX lub Sieć Autoryzowanego Serwisu GAZEX daj± pewno¶ć, że usługa została wykonana rzetelnie, z najwyższ± staranno¶ci±, według procedur i zaleceń producenta, z użyciem oryginalnych czę¶ci zamiennych.
Listę autoryzowanych serwisów marki Gazex znajdziecie Państwo tutaj: SIEĆ AUTORYZOWANEGO SERWISU GAZEX.

PRZYKŁADOWA AUTORYZACJA
(kliknij aby powiększyć)
CERTYFIKAT SZKOLENIOWY
Za¶wiadczenie Szkoleniowe wydawane przez GAZEX uczestnikom organizowanych szkoleń tematycznych jest tylko dokumentem stwierdzaj±cym obecno¶ć na szkoleniu danej osoby. Nie jest dokumentem potwierdzaj±cym posiadanie wiedzy, do¶wiadczenia lub umiejętno¶ci ¶wiadczenia usług serwisowych.

Tutaj jest możliwa WERYFIKACJA AUTORYZACJI GAZEX.

(kliknij aby powiększyć)
Gazex autoryzacja
Gazex certyfikat szkolenia
Przypominamy, że czynno¶ci serwisowe wykonywane bez odpowiednich uprawnień s± nieważne, a odpowiedzialno¶ć ponosi zlecaj±cy.
Informacje o wymaganych uprawnieniach znajdziecie Państwo tutaj: UPRAWNIENIA.

© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.