SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglądy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX


Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami.

Przestrzegamy przed nieuczciwymi "serwisami" m.in. z branży ochrony przeciwpożarowej podejmuj±cymi się przegl±dów lub kalibracji często nawet bez wymaganych uprawnień podaj±cymi się za autoryzowane punkty serwisowe.
Stosowne ostrzeżenie opublikował producent firma Gazex:
OSTRZEŻENIE GAZEX

Dodatkowo podobnie jak w innych branżach także tutaj funkcjonuj± autoryzacje producenta czyli dokumenty potwierdzaj±ce wiedzę, umiejętno¶ci oraz wyposażenie niezbędne do wykonywania serwisu produktów danej marki i utrzymania warunków gwarancji producenta. Jako Autoryzowany Serwis GAZEX posiadamy wszystko co konieczne do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urz±dzeń tej marki.
Listę autoryzowanych serwisów marki Gazex znajdziecie Państwo tutaj: Sieć Autoryzowanych Serwisów Gazex.

PRZYKŁADOWA AUTORYZACJA
(kliknij aby powiększyć)
CERTYFIKAT INSTALATORSKI
NIE UPRAWNIAJˇCY DO WYKONYWANIA SERWISU

(kliknij aby powiększyć)
Autoryzacja
Certyfikat instalatorski
Przypominamy, że czynno¶ci serwisowe wykonywane bez odpowiednich uprawnień s± nieważne, a odpowiedzialno¶ć ponosi zlecaj±cy.
Informacje o wymaganych uprawnieniach znajdziecie Państwo tutaj: UPRAWNIENIA.

© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.