SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglądy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis Gazex.

Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa, wydawanie i odbiór towarów oraz urz±dzeń po serwisie możliwe tylko za po¶rednictwem kuriera.
Serwis terenowy pracuje normalnie. Zgodnie z zaleceniami prosimy jednak o ograniczenie kontaktów do niezbędnego minimum.

Oferujemy przegl±dy techniczne, kalibracje, naprawy, doradztwo, projekty i inne usługi zwi±zane z systemami detekcji gazów oraz przeno¶nymi detektorami gazów. Urz±dzenia służ±ce do wykrywania i pomiaru gazów to nasza specjalno¶ć. Jako autoryzowany przedstawiciel Gazex dziękujemy z wybór detektorów tej marki i wierzymy, że te produkty będ± Państwu słyżyć bezawaryjnie przez długi czas. Aby tak się stało warto po¶więcić tym urz±dzeniom nieco uwagi, aby mogły ochronić nas i nasz± własno¶ć w każdym momencie. Pamiętajmy, że one maj± tylko jedn± szansę zadziałania w krytycznym momencie.

W dziale OFERTA znajdziecie Państwo informacje na temat naszych usług.
Przygotowali¶my także szereg informacji na temat kalibracji w dziale KALIBRACJA, regulacjach prawnych dotycz±cych systemów detekcji gazów i ich eksploatacji znajduj± się w dziale PRAWO oraz kompleksowy poradnik dla zarz±dców nieruchomo¶ci w dziale DLA ADMINISTRACJI.
Informacje o niezbędnych dokumentach i uprawnieniach, wymaganych przy serwisie systemów detekcji gazów, wyszczególnione s± w dziale UPRAWNIENIA

AKTUALNO¦CI


© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradźwiękowy detektor nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.