SIGNAL Autoryzowany 
	Serwis Gazex (kalibracje, przeglšdy)

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OFERTA
  3. KALIBRACJA
  4. UPRAWNIENIA
  5. PRAWO
  6. DLA ADMINISTRACJI
  7. OSTRZEŻENIE
  8. O FIRMIE

P.T.SIGNAL Autoryzowany Serwis GAZEX


Uprawnienia serwisu systemów detekcji gazów.

Czy każdy może serwisować systemy detekcji gazów?
Nie. Zgodnie z ustawą "Prawo Energetyczne" w Polsce do określonych instalacji wymagane są określone uprawnienia (tzw. uprawnienia w zakresie DOZORU czyli da pracowników sprawujących nadzór nad urządzeniami).
Pamiętajmy, że systemy detekcji gazów składają się z urządzeń elektrycznych (Grupa 1 uprawnień), także tych w wykonaniu przeciwwybuchwoym wymagających specjalnych uprawnień do obsługi urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym "Ex".
Dodatkowo w wielu przypadkach systemy detekcji wyposażone są w zawory elektromagnetyczne montowane na instalacji gazowej (Grupa 3 uprawnień). Zawory takie często są przystosowane do średnich lub wysokich ciśnień co oznacza, że do ich obsługi także są wymagane odpowiednie uprawnienia dla odpowiednich grup ciśnień instalacji.
Należy pamiętać, że uprawnieniami musi legitymować się osoba wykonująca dane czynności serwisowe, a nie np. kierownik czy "szef" serwisu.
W P.T.SIGNAL uprawnieniami tego typu legitymuje się każdy serwisant.
Listę wymaganych uprawnień przesyłamy na życzenie.

Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji;
§ 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Plik rozporządzenia mozna pobrać: tutaj

OSTRZEŻENIE
Przestrzegamy przed próbami samodzielnej ingerencji lub powierzania urządzeń osobom bez wymaganych uprawnień. Nieodpowiednie czynności prowadzą do uszkodzeń i nieprawidłowych wskazań co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i obiektu. Uszkodzenia są często niewidoczne bez specjalistycznego sprzętu. Jednocześnie odpowiedzialność za działania osób bez uprawnień ponosi zlecający, a wszelkie czynności czy przeglądy są nieważne.
Jedynie naprawy wykonywane przez GAZEX lub Sieć Autoryzowanego Serwisu GAZEX dają pewność, że usługa została wykonana rzetelnie, z najwyższą starannością, według procedur i zaleceń producenta, z użyciem oryginalnych części zamiennych.
Tutaj jest możliwa WERYFIKACJA AUTORYZACJI GAZEX.

Dodatkowo podobnie jak w innych branżach także tutaj funkcjonują autoryzacje producenta czyli dokumenty potwierdzające wiedzę, niezbędne umiejętności oraz wyposażenie niezbędne do wykonywania serwisu produktów danej marki i utrzymania warunków gwarancji producenta. Jako Autoryzowany Serwis GAZEX posiadamy wszystko co konieczne do pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń tej marki.
Listę autoryzowanych serwisów marki Gazex znajdziecie Państwo tutaj: SIEĆ AUTORYZOWANEGO SERWISU GAZEX.

PRZYKŁADOWA AUTORYZACJA
(kliknij aby powiększyć)
CERTYFIKAT SZKOLENIOWY
Zaświadczenie Szkoleniowe wydawane przez GAZEX uczestnikom organizowanych szkoleń tematycznych jest tylko dokumentem stwierdzającym obecność na szkoleniu danej osoby. Nie jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wiedzy, doświadczenia lub umiejętności świadczenia usług serwisowych.

(kliknij aby powiększyć)
Gazex autoryzacja
Gazex certyfikat szkolenia


Szkolenia:
Nasz serwis nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poziom doświadczenia poprzez liczne szkolenia u producentów urządzeń detekcji gazów, producentów urządzeń przeciwpożarowych jak i w uznanych ośrodkach m.in. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP). Przechodzimy także szkolenia z zakresu gazometrii i urządzeń o konstrukcji przciwwybuchowej. Bierzemy aktywny udział w konferencjach i seminariach poświęconych zagadnieniom gazometrii i ochrony przeciwpożarowej.

Wybrane certyfikaty:

Certyfikat CNBOP   Certyfikat POLON-ALFA   Certyfikat Kongres Pożarnictwa   Certyfikat BOSCH


© 2018 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Pełna oferta firmy P.T.SIGNAL znajduje się na stronie www.detektory.pl.
Czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, detektor wielogazowy, serwis gazex, kalibracja.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: mierniki gazów www.gasclip.pl, mierniki jednogazowe bez kalibracji www.singlegasclip.pl, mierniki wielogazowe bez kalibracji www.multigasclip.pl, ultradŸwiękowy detektor nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl.